Politica de confidentialitate

Nota de informare privind protectia datelor personale
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, S.C. BUYMAG IMPEX S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta datele personale furnizate de clienti.

Scopul
Scopul colectarii acestor informatii este de a strange datele necesare pentru a putea vinde clientilor produsele solicitate.

Obligatia de a furniza datele
Clientii sunt obligati sa furnizati datele cu caracter personal, deoarece aceste informatii sunt necesare facturarii si livrarii produselor achizitionate de pe site-ul www.buymag.ro. S.C. BUYMAG IMPEX S.R.L. colecteaza, integral sau doar partial, urmatoarele date cu caracter personal: numele si prenumele clientilor, adresa, detalii de contact (numar telefon, adresa de e-mail) necesare facturarii produselor achizitionate si livrarii comenzilor catre clienti. Refuzul clientilor de a oferii aceste informatii, determina imposibilitatea S.C. BUYMAG IMPEX S.R.L. de a vinde clientilor produsele solicitate.

Destinatia datelor
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre S.C. BUYMAG IMPEX S.R.L. si pot fi comunicate numai partenerilor contractuali ai operatorului.
In cazul optarii pentru plata online, procesarea datelor de card se face pe serverele mobilPay, iar S.C. BUYMAG IMPEX S.R.L. nu solicita si nu stocheaza nici un fel de detalii referitoare la cardul clientilor.

Drepturile clientilor
Conform Legii nr. 677/2001, clientii beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, clientii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, clientii se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, pe adresa de e-mail info@buymag.ro (in format electronic) sau prin posta pe adresa societatii noastre: Blvd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bloc 4, sc. C, et. 5, Ap. 85, Bucuresti, Romania.