Regulament concurs

Felicitari castigatorilor:

Locul I : Ionita Simona - Tantava, Giurgiu

Locul II : Ciontu Ioana - Bucuresti

Locul III : Alexandra Iurac - Sighetu Marmatiei, Maramures

https://www.tragerilasorti.ro/extrageri/5928-stral...

---

CONCURS

"STRĂLUCEȘTE DE SĂRBĂTORI CU BUYMAG"

Comandă de minim 200 lei și participi automat la concursul "Strălucește de Sărbători cu BuyMag"

Premii:

Locul I: Pachet special cu produse de înfrumusețare în valoare de 200 Ron

Locul II: Pachet special cu produse de înfrumusețare în valoare de 150 Ron

Locul II: Pachet special cu produse de înfrumusețare în valoare de 100 Ron

Ce trebuie să faci?

Comandă online pe www.buymag.ro în perioada 13 – 24 decembrie 2016 produse în valoare de minim 200 lei.

Regulament

Art.1. Organizatorul Campaniei

Organizatorul campaniei "Strălucește de Sărbători cu BuyMag" (in cele ce urmeaza „Promotia" sau „Campania"), este SC Buymag Impex SRL, cu sediul in Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, sc. C, et. 5, ap. 85, Sector 3, Bucuresti, avand cod unic de inregistrare 36503321, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/11854/2016, si in continuare orice referire la acestia se va face sub numele de "Organizatorul" ori simplu "BuyMag".

Participantii la program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la Campanie, pentru consultare, pe pagina de Facebook www.facebook.com/buymag.ro. BuyMag isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul pagina de Facebook www.facebook.com/buymag.ro.

Art. 2. Descrierea Campaniei

2.1. In cadrul acestei campanii, BuyMag acorda 3 pachete speciale cu produse de înfrumusețare in valoare totala de 450 lei 2.2. Premiile vor fi prezentate si livrate participantilor castigatori in urma tragerii la sorti din data de 26.11.2016. Tragerea la sorti va fi efectuata prin tragerilasorti[.]ro si vor participa toti clientii care au o efectuat si achitat o comanda cu valoare de minim 200 lei, in perioada 13.12.2016 - 24.12.2016 pe site-ul www.buymag.ro. Returul produselor comandate conduce si la returnarea premiilor sau retinerea contravalorii lor.

2.3. Premiile se vor livra in termen de 10 zile de la data anuntarii castigatorilor.

2.4. Premiile constau în produse cosmetice dupa cum urmeaza:

Premiul I

- lampa uv 36W

- oja semipermanenta Lila Rossa ONESTEP x 4

- ulei cuticule 15 ml cu pipeta

- pila pentru unghii x 3

- instrument metalic pentru cuticula

- buffer unghii x 3

- pamatuf unghii

- top coat matt

- stickere unghii 12 in 1

- set 10 betisoare portocal


Premiul II

- lampa uv 36W

- oja semipermanenta Lila Rossa ONESTEP x 2

- ulei cuticule 15 ml cu pipeta

- pila pentru unghii x 3

- Instrument metalic pentru cuticula

- buffer unghii x 2

- perie praf cu capac

- top coat matt

- Sticker unghii 3D x 2


Premiul III

- lampa uv 36W

- oja semipermanenta Lila Rossa ONESTEP

- ulei cuticule tip stilou

- pila pentru unghii x 2

- Instrument metalic pentru cuticula

- buffer unghii

- perie praf cu capac


2.5 Premiile nu se pot schimba cu contravaloarea lor in bani.

Art. 3. Beneficiarii Promotiei. Mecanismul Campaniei

3.1. Campania este deschisa participarii persoanelor juridice romane si persoanelor fizice, cetateni romani cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara in Romania, vizitatori ai site-ului www.buymag.rocare au efectuat si achitat o comanda cu valoare de minim 200 lei, in perioada 13.12.2016 - 24.12.2016.

Prin inscrierea la Campanie fiecare participant, persoana fizica, garanteaza:

-ca are peste 18 ani;

-ca are domiciliul sau rezidenta (chiar temporara) in Romania;

-ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu;

Persoanele juridice pot participa la Campanie prin reprezentantii legali sau conventionali, care isi pot dovedi calitatea in acest sens. Reprezentant legal: cel care, conform legii, poate reprezenta o persoana juridica (ex. nelimitativ: Administrator, Presedintele Consiliului de Administratie, Presedintele Asociatiei sau al Fundatiei etc). Reprezentant conventional cel ce poate reprezenta o persoana juridica in baza unei procuri/ delegatii/ imputerniciri date de reprezentantul legal.

3.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Organizatorului.

b. membrii familiilor prepusilor mentionati mai sus (constand din copii, parinti, sot/sotie, afin);

c. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, varsta implinita inainte de data calendaristica a participarii in Campanie.

3.3. In cazul in care Organizatorul considera ca o anumita participare este suspecta de frauda, isi rezerva dreptul de a o anula, fara a anunta in prealabil participantul respectiv.

3.4. In cazul refuzului unui participant de a beneficia de premiu, asa cum este descris in Regulamentul Oficial, acesta pierde dreptul de atribuire a premiului.

3.5. Organizatorul considera inscrierea la campanie ca o acceptare implicita a acestui Regulament si considera orice date cu privire la participant, furnizate de acesta, sunt adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus Organizatorul nu va considera respectiva participare valida si va anula dreptul de a beneficia de premiu, fara alte despagubiri sau plati.

3.6. Prin inregistrarea in Campanie, participantii isi dau acordul expres pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.

Art. 4. Perioada si locatia de desfasurare a campaniei

4.1. Campania se va desfasura astfel: - pe site-ul www.buymag.roin perioada 13.12.2016-24.12.2016. In data de 26.11.2016 se va efectua tragerea la sorti a castigatorului.

4.2.Un vizitator cu o comanda efectuata si achitata pe buymag.rocare are valoarea de minim 200 lei, intra automat in tragerea la sorti. Un vizitator poate participa cu mai multe comenzi in tragerea la sorti. In cazul in care un client are 3 comenzi active cu valoare de peste 200 lei, participa cu 3 comenzi in tragerea la sorti.

4.3. Premiile vor fi acordate prin tragere la sorti, in conditiile specificate in prezentul Regulament, doar persoanelor care au efectuat si achitat o comanda cu valoare de minim 200 lei de pe site-ul www.buymag.rosi consta in 3 pachete speciale cu produse pentru infrumusetare in valoare totala de 450 lei.

Art. 5. Protectia datelor cu caracter personal

BuyMag este inregistrat in calitate de Operator de date cu caracter personal si va procesa datele cu caracter personal ale participantilor in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in scopuri de reclama, marketing, publicitate. Prin inscrierea in program, participantii isi exprima consimtamantul neechivoc pentru ca datele lor cu caracter personal să fie stocate, folosite si prelucrate de catre BuyMag si de catre partenerii acestuia in scopuri de reclama, marketing, publicitate. BuyMag garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participantilor. Participantul la Campanie in calitatea sa de persoana vizata are, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat (art. 12), dreptul de a avea acces la date (art.13), dreptul de a interveni asupra datelor (art. 14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a recurge la justitie (art. 18). Astfel, participantul are dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre BuyMag si are, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantul are dreptul de a solicita stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001. Pentru a-si exercita aceste drepturi, participantii vor trimite la adresa BuyMag cu sediul in Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, sc. C, et. 5, ap. 85, Sector 3, Bucuresti, o cerere scrisa, datata si semnata. Datele cu caracter personal colectate in scopul acestei campani vor fi dezvaluite doar partenerilor contractuali din Romania si altor companii din acelasi grup cu operatorul in scopul mentionat in prezentul regulament. Datele nu vor fi impartasite cu alte terte parti, cu exceptia situatiilor in care organizatorul trebuie sa indeplineasca obligatii prevazute de legislatia in vigoare. Fiecare participant poate solicita excluderea sa din baza de date a companiei din punct de vedere al mesajelor de marketing si publicitate.

Art. 6. Intreruperea, incetarea si modificarea campaniei

6.1 Campania inceteaza de drept la data implinirii termenului. Dupa implinirea acestui termen, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul regulament nu mai confera dreptul clientilor de a participa la campanie.

6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de stopare a promotiei in orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa in acest sens printr-o notificare pe website-ul www.buymag.ro.

6.3. Pentru situatiile prevazute la pct 6.1. si 6.2., Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre Participanti cu privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

Art. 7. Litigii

7.1. Eventualele litigii aparute intre BuyMag si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul organizatorului BuyMag.

7.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: Str. Intrarea Dr. Felix, Nr.2, Bl M4, Sector 1 , Bucuresti, in atentia Departamentului Marketing in termen de maxim 2 zile de la incheierea Campaniei. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o reclamatie.

Art. 8. Dispozitii finale

8.1. Prin participarea la campanile Organizatorului, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor regasite in prezentul Regulament, cat si in actele aditionale la acesta.

8.2. BuyMag isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul pe perioada de desfasurare a campaniei, fara vreo notificare prealabila, prin simpla postare pe site-ul www.buymag.ro.

8.3. BuyMag isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campania.

8.4. BuyMag isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, poate afecta bunul mers al Campaniei.

8.5. BuyMag nu-si asuma niciun neajuns creat de intreruperile / disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens.

8.6. Prin participarea la Campanie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.

8.7. Prin participarea la aceasta promotie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele:

a. participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

b.participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea site-ului sau a premiului.

c.participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiului castigat si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

8.8 Pentru fiecare accesare a website-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.

8.9. Organizatorul:

a. este exonerat de catre participant, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre participanti in legatura cu premiul oferit, ulterior momentului preluarii acestuia, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

b. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre participanti unor terti in legatura cu premiul oferit, indiferent de natura acestor prejudicii;

8.10. Organizatorul Promotiei nu isi asuma responsabilitatea in urmatoarele cazuri: - pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru cele efectuate dupa expirarea perioadei campaniei; pentru pierderile sau intarzierile transmiterii inscrierilor in campanie sau a mesajelor de raspuns descrise mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului; pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de Internet de catre furnizorii proprii sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens; pentru eventualele dispute legate de drepturile de folosinta asupra telefoanelor unde s-au descarcat aplicatiile; pentru inscrierea in campanie dupa data limita sau inainte de data efectiva de incepere a campaniei;

8.11. Organizatorul isi asuma raspunderea numai in ceea ce priveste desfasurarea mecanismului de campanie si acordarea premiului.

8.12. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Call Center-ul BuyMag: 031 640 50 21; L-V: 9.00-18.00.

Organizator, SC Buymag Impex SRL